You should setup NX Bar properly

ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್‌, ಆ್ಯಪ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ಭಾರತದ್ದೇ ಆ್ಯಪ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವುದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಚೀನಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ್ದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,…