You should setup NX Bar properly

ಬೀಗಲ್‌ ಯಾನ 1 | ಸೇಂಟ್ ಜಾಗೋ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಾಯಾದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ ದಿನ

1831ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೌತ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಬೀಗಲ್‌ ಹಡಗು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಾರ್ವಿನ್‌ ಅವರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದೆಂದುಕೊಂಡ…

ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 2 | ಸೊನ್ನೆಯ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ , ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರು