You should setup NX Bar properly

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಒಸಿಆರ್

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ ೮ರಂದು) ಯುವ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೀಪಕ್‌ ಕರಾಡೆ ಅವರ, ‘ಕನ್ನಡ, ಇರಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಡ’ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡದ…