You should setup NX Bar properly

ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲೋನಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ…

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಒಸಿಆರ್

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ ೮ರಂದು) ಯುವ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೀಪಕ್‌ ಕರಾಡೆ ಅವರ, ‘ಕನ್ನಡ, ಇರಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಡ’ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡದ…