You should setup NX Bar properly

ನೊಬೆಲ್‌ 2020 |ಹೆಪಟೈಟಿಸ್‌ “ಎ”, “ಬಿ” ಗೊತ್ತು, ಇದೇನು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್‌ “ಸಿ”!?

ಒಂದು “ಎ” ಟೈಪ್‌ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಾಲೆ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ “ಬಿ” ಟೈಪ್‌ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ…

ಕರುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿದೆ ಮಾಸದ ಘಮ; ಇದು ಸಂಟಾಲಮ್‌ ಆಲ್ಬಮ್‌!

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಮೆ, ರೂಪಕ ಮಳೆಗರೈಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ…